(placeholder)
(placeholder)

Așezare Geografică


     Comuna Milcov este situată în partea centrală a județului Olt, mai exact pe malul stâng al râului Olt, între lunca și terasele acestuia, în sudul câmpiei Române.

     

     Se compune din 4 sate:

                    - Ulmi - reședința comunei

                    - Milcovu din Deal

                    - Milcovu din Vale

                    - Stejaru

     

     Comuna Milcov datează de mai bine de 400 de ani, și se află situată la o distanță de 11 km de municipiul Slatina, reședința județului Olt, geografic vorbind este cuprinsă între paralela 44° 26´ latitudine nordică și meridianul 24 ° 57´ longitudine estică.

     Suprafața totală a comunei Milcov este de 2453 ha, suprafața intravilanului este de 109 ha iar suprafața extravilanului este de 2344 ha, pe raza comunei fiind un număr de 685de gospodării

Despre comuna noastră

(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)

Forme de relief

(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)

Enter Text

     Comuna este situată intr-o zona favorabilă şi prielnică agriculturii dar şi pescuitului, având apele Oltului în apropiere şi pe cele ale pâraurilor care-i udă teritoriul. Pădurile ocupă şi ele o importantă suprafaţă, la fel ca şi câmpurile destinate culturilor de grau, porumb, floarea soarelui, ori dealurile pe care este cultivată vita de vie.

     Lunca Oltului este şes aluvionar şi se întinde pe o lăţime de cel mult 1 km. Terasa Slatina, care se termină prin Dealul Prooroci, este alcătuită din depozite groase de pietrişuri şi nisipuri deasupra cărora se găsesc loess-uri.

     Alte forme de relief: Dealul Băncila, Dealul Ciorilor, Valea Boului, Dealul Sărindăreanca, Dealul Vizduleţul, Dealul Ghizdavul, Dealul Strejăreanca, Dealul Văcăriilor, Dealul Viilor şi Dealul Cotenii, Valea Boului şi Valea Teişului.

     Teritoriul comunei este dominat de alunecările în vale, care produc râpe cu adâncimi ce variază între 7-10 metri mai ales în punctele „Ududoi” din satul Ulmi şi „Băncila” din satul Milcov-Vale.

Reliefului conferă zonei si un potenţial turistic deosebit.

                                  Administrația publică


     Se organizează şi funcţionează în temeiul principiilor autonomiei locale, descentralizării serviciilor publice locale, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi al consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor de interes deosebit.

     Autorităţile administraţiei publice prin care se realizează autonomia locală în comună sunt:

          ❖ consiliul local, ca autoritate deliberativă;

          ❖ primarul, ca autoritate executivă.

     Consiliul local şi primarul se aleg (pentru un mandat de 4 ani) în condiţiile prevăzute de Legea privind alegerile locale.

     Primarul, viceprimarul, secretarul comunei, împreună cu aparatul propriu de specialitate al primarului, constituie o structură funcţională cu activitate permanentă, denumită primăria comunei, care duce la îndeplinire hotărârile consiliului local şi dispoziţiile primarului, soluţionând problemele curente ale colectivităţii locale.

(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)

    În calitate de primar al comunei, adresez un sincer bun venit tuturor celor care ați accesat acest site, în numele comunității comunei noastre, a administrației publice locale și al meu personal.

      Ne  dorim ca pe această cale să venim în

sprijinul locuitorilor comunei, oferindu-le dreptul la informația produsă și gestionată de administrația publică locală și, în același timp, să fim o fereastră deschisă permanent tuturor celor ce vor să cunoască comuna și pe oamenii acestor locuri.

                                                                 cu stimă Marin DOROBANȚU